STOWARZYSZENIE KIBICÓW RUCHU CHORZÓW

WIELKI RUCH

WR POPIERA SZYMONA MICHAŁKA!

Zmieniają się czasy, zmienia się rzeczywistość, zmienia się również nasze Stowarzyszenie. Kiedy......

2085
Liczba przyjętych Członków WR
147228.70
w PLN, stan konta na dzień 18.01.2024
1047207.15
PLN, kwota przekazana na Klub