Szanowny Pan Andrzej Kotala
Prezydent Chorzowa

Szanowny Panie Prezydencie,

Zaniepokojeni planami sprzedaży działek w rejonie Szkoły Podstawowej nr 21 zwracamy się do Pana z prośbą o podjęcie odpowiednich kroków zmierzających do zaniechania sprzedaży tego cennego dla rozwoju Akademii Piłkarskiej terenu. Pisząc nasz list mamy na myśli działki:

1. Sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Miasta Chorzów, obejmującej działki oznaczone numerami geodezyjnymi :oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 6/39 o powierzchni 112 m² (Bp), KA1C/00011554/2,
– 6/45 o powierzchni 13.442 m² (Bp), KA1C/00049603/6,
– 6/49 o powierzchni 1.698 m² (Bp), KA1C/00010528/4.
Łączna powierzchnia ww. nieruchomości wynosi 15.252 m².

2. Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego przysługującego Miastu Chorzów do nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, obejmującej działki oznaczone numerami geodezyjnymi:
– 6/3 o powierzchni 499 m² (Bp), KA1C/00024511/3,
– 19/9 o powierzchni 5.895 m² (Bz), KA1C/00042476/7.
Łączna powierzchnia ww. nieruchomości wynosi 6.394 m².

Łączna powierzchnia nieruchomości, bliżej opisanych w pkt 1 i pkt 2 wynosi 21.646 m².

Teren ten, jak wielokrotnie podkreślaliśmy podczas naszych wspólnych spotkań, jest naturalną przestrzenią do rozbudowy infrastruktury Szkoły Sportowej nr 21 im. Gerarda Cieślika, która jest niezbędna do prawidłowego szkolenia dzieci i młodzieży oraz rozwoju sportu w naszym mieście. W/w działki są w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu boisk ‘’Kresy’’ jak i szkoły sportowej co w naturalny sposób określa te tereny jako bazę do rozbudowy infrastruktury sportowej, której w naszym mieście brakuje.

Decyzją o sprzedaży tego terenu pod kolejną zabudowę mieszkaniową, pozbawi Pan jedynej rozsądnej szansy na rozwój infrastruktury dla tysiąca dzieci i młodzieży w Chorzowie, które mogłyby szkolić się i z dumą reprezentować Klub Sportowy Ruch Chorzów na przestrzeni kolejnych dziesięcioleci. Inwestując dzisiaj w rozwój infrastruktury dzieci i młodzieży naszego klubu mamy pewność, że zostawimy w Chorzowie trwały ślad na kolejne pokolenia. Ta infrastruktura jak i sam Klub będą w Chorzowie na długo po tym gdy zarówno Pana jak i nas już nie będzie. Pana deklaracja o budowie w tamtym rejonie jednego boiska, dodatkowo niewymiarowego, jest dla nas po prostu nieakceptowalna i niezrozumiała. Zamyka Pan sprzedażą ww działek jakąkolwiek możliwość rozbudowy infrastruktury Akademii.

Na załączonym powyżej zrzucie z map Google wyraźnie widać, że naturalnym miejscem na infrastrukturę piłkarską jest teren wyznaczony od południowego wschodu przez al. Bojowników, czyli drogę bezpośrednio graniczącą ze stadionem Ruchu. Od strony północnej, na północny zachód granicą jest Drogowa Trasa Średnicowa. Od strony zachodniej granicę tę wyznacza linia kolejowa nr 131, a od południa zabudowania wzdłuż Rawy (przy ul. Katowickiej w Świętochłowicach).

Z przykrością stwierdzamy, że Chorzów staję się miastem deweloperów, gdzie zapomina się o przyszłych pokoleniach. Chorzów w przeciwieństwie do miast ościennych nie umożliwia zdrowego rozwoju dzieciom i młodzieży. Niestety z wielkim żalem musimy stwierdzić fakt, że mimo posiadania perełki w postaci jednego z najbardziej utytułowanych klubów piłkarskich w Polsce, Miasto Chorzów nie tylko nie wykorzystuje jego marki, ale i potencjału tego zasłużonego dla historii polskiej piłki klubu. Odnosimy wręcz wrażenie, że działania miasta mają charakter uporczywego braku chęci rozwoju infrastruktury.

Obserwujemy inwestycje prowadzone przez inne miasta naszego województwa, budowy stadionów, hal sportowych, lodowisk, zadaszanie boisk dziecięcych, budowy balonów pneumatycznych. Tymczasem w Chorzowie przeprowadza się działania pozorowane, chcą przeprowadzić wymianę naturalnej murawy na sztuczną trawę.

Obecnie dzieci trenujące w Ruchu Chorzów muszą korzystać z infrastruktury treningowej w miastach ościennych, które cały czas inwestują w rozwój infrastruktury dla dzieci i młodzieży, podczas gdy w Chorzowie priorytetem jest pozbywanie się cennych terenów. Panie Prezydencie są inne metody pozyskania kapitału i przyciągania inwestorów do naszego miasta niż poprzez sprzedaż gruntów.

Prosimy o natychmiastowe unieważnienie przetargu. Ma Pan taką możliwość z uwagi na piastowany urząd oraz z racji okoliczności powodujących, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym. Pozbycie się przez miasto tak kluczowych terenów powinny poprzedzić intensywny dialog i konsultacje społeczne w w/w temacie.

Szymon Michalek
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Cicha 6

Zarząd Stowarzyszenia Kibiców Ruchu Chorzów Wielki Ruch

%d bloggers like this: