Poniżej prezentujemy 10 punktów, które przy współpracy z Urzędem Miasta Chorzów udało się wypracować przedstawicielom grup kibicowskich Ruchu Chorzów. „Niebieski Dekalog” to rozpisany w prostych punktach projekt, wskazujący kierunek, który Kibice wspólnie z Miastem mają zamiar obrać.
„Niebieski Dekalog” dotyka stref najważniejszych dla przyszłości Ruchu, począwszy od budowy stadionu, poprzez muzeum klubowe dotykając również kwestii szkolenia młodzieży.

Poniżej prezentujemy „Niebieski Dekalog„:

1. „Stadion dla Ruchu” – budowa nowego stadionu na 16 000 widzów. Otwarcie najpóźniej w 2023 (wszystkie trybuny).
2. „Muzeum Ruchu – Legenda bez końca” – budowa nowoczesnego, minimum 3-kondygnacyjnego muzeum – obok stadionu, z bezpośrednim połączeniem ze stadionem (przewiązka), poprzez budowę nowego budynku lub adaptację i rozbudowę obecnego budynku klubowego. Budynek muzeum pomieścić ma również restaurację oraz sklep z klubowymi pamiątkami.
3. Chorzów wspiera Ruch – kontrola nad środkami przeznaczanymi do spółki „Ruch Chorzów” s.a. Pożyczka w całości zasila ewentualne zaległości wobec: piłkarzy, trenerów i pracowników, a nie na spłatę różnych długów i zobowiązań zaciągniętych przez zarząd na niewiadome cele. Środki przekazywane przez miasto automatycznie w części przeznaczone są na: rozwój Akademi Piłkarskiej, programy wpierające aktywność dzieci i rodziców, oraz marketing (np. akcja „Niebieski Junior”).
4. „Ruch Business Club” – lokalne przedsiębiorstwa wspierają Ruch przy pomocy i zachęcie miasta. Organizowanie przez miasto cyklicznych spotkań chorzowskiego biznesu.
5. „Mecz Ruchu świętem Chorzowa” – dzień meczowy w miarę możliwości nie koliduje z innymi wydarzeniami kulturalno-rozrywkowymi Chorzowa, które odciągają od oglądania widowiska przy „Cichej”. Przed meczem miasto wspiera marketingowo i zachęca do przyjścia na mecz. Współpraca działów marketingu Ruchu i miasta.
6. „Walczyć, trenować – Ruch Chorzów musi panować” – rozbudowa infrastruktury treningowej Ruchu.
7. „Wszyscy trenujemy dla Ruchu” – miasto przeznacza środki na zadanie, w ramach którego organizowana jest koordynacja prac wszystkich chorzowskich szkółek piłkarskich. Ruch ma pierwszeństwo w pozyskiwaniu najzdolniejszej młodzieży trenującej na terenie Chorzowa.
8. „Wszystkie dzieci na Ruch” – miasto przeznacza środki na zadanie, w ramach którego organizowana będzie koordynacja współpracy ze szkołami w celu przyciągnięcia jak największej ilości dzieci na stadion. W ramach tegoż zadania pilotażowo na jeden mecz w sezonie z podstawionymi autokarami pod szkoły rodzicie / nauczyciele / opiekunowie z dziećmi będą mogli jechać na mecz.
9. Projekt „Niebieska przyszłość” -Akademia Piłkarska Ruch Chorzów w każdej dzielnicy, wykorzystanie orlików i sal w szkołach – współpraca z Klubem Malucha. W ramach środków przeznaczonych na Ruch realizowane będzie zadanie, w ramach którego koordynowane będzie szkolenie dzieci i młodzieży w Chorzowie. Organizacja eventów, obecność na festynach, współpraca z przedszkolami, szkołami i klubami sportowymi.
10. „Plan pięcioletni” – regularne spotkania kibiców w UM w celu sprawdzenia wykonalności planu. Kibice, klub i miasto współodpowiedzialni za efekty. Kibice są informowani o postępach budowy stadionu i mają dostęp do dokumentacji.

„Gramy do jednej bramki” – od teraz kibice Ruchu i miasto Chorzów grają do jednej bramki. Celem jest powrót Ruchu do dawnej świetności.

Nad projektem czuwają przedstawiciele wszystkich grup kibicowskich na Ruchu..

%d bloggers like this: