Lipiec, sierpień oraz wrzesień były dla stowarzyszenia niezwykle owocnymi miesiącami. Pod względem finansowym cały czas pniemy się w górę. Odnotowaliśmy także wzrost przyjęć, za którym stoją konkretne działania. O nich, jak i o wszystkich przedsięwziętych inicjatywach przeczytacie w poniższym podsumowaniu. Do lektury serdecznie zapraszamy.

DZIAŁANIA

W trzecim kwartale przelaliśmy na konto klubowe 75.000 zł. To połowa zadeklarowanego wsparcia w całym sezonie. 50% tej kwoty według zawartej umowy przekazywana jest na Blue Future Project, czyli grupę szkoleniową utworzoną w ramach Akademii Piłkarskiej. Na koncie Ruchu „pojawiło się” także 2.400 zł, za który został opłacony baner reklamowy, który możecie oglądać na parkingu przy bocznym boisku.

Kwotą 2.200 zł wsparliśmy kolejne wydarzenia organizowane przez samych kibiców aktywnie działających w swoich regionach. 24 września, na obiekcie Grunwaldu Halemba, odbył się bowiem turniej piłkarski NRŚL CUP 2022 im. Rajmunda Dryndy, w którym rywalizowało 30 zespołów złożonych z kibiców oraz 5 zespołów Niebieskich Bajtli. Za przekazane środki zostały zakupione m.in. medale, puchary oraz dyplomy pamiątkowe. Do relacji z tej imprezy odsyłamy na profil Facebookowy rudzkiego fan clubu.

W ramach rozwoju benefitów klub w porozumieniu z nami ogłosił pierwszeństwo zakupu biletów dla członków Wielkiego Ruchu na dwa mecze derbowe. Z takiego przywileju mogli skorzystać Ci, którzy mieli uregulowane składki. Możliwe, że ta idea przyczyniła się do wzrostu nowych deklaracji uczestnictwa w naszym stowarzyszeniu. Będziemy dalej rozwijać program benefitów, ale także „rozprawiać się” z wszystkimi niepłacącymi. 

Wreszcie 30-go września w sali konferencyjnej chorzowskiego hotelu Diament odbyło się Walne Zgromadzenie, którego nadrzędnym celem było przyjęcie sprawozdania finansowego za 2021 rok. W wyniku przeprowadzonego głosowania dokonaliśmy roszad personalnych. Grzegorz Joszko zajął miejsce w Komisji Rewizyjnej, zaś Marcin Malcher został Wiceprezesem. Ponadto dyskutowaliśmy o szeregu spraw i pomysłów. Wśród nich znalazła się: organizacja mniej formalnych spotkań  z udziałem przedstawicieli klubu, stworzenie aplikacji mobilnej, wartości składki w obliczu inflacji oraz konkretnej pomocy Ruchowi.

CZŁONKOWIE

Przez cały drugi kwartał przyjęliśmy 42 członków, by ogłosić, że stowarzyszenie pod koniec czerwca liczy 1.440 członków. W trzecim kwartale mocno na tym polu przyspieszyliśmy. Po stronie przyjęć znalazło się 169 osób. Zrezygnowało z członkostwa 5 osób. Na koniec września było nas zatem 1.604

Liczba członków z ujemnym wynosi zmiennie w skali miesiąca ok. 20-30%. Odwracając ten parametr, możemy już w pozytywnym tonie ogłosić, że reszta członków reguluje składki na bieżąco. Jeszcze w tym roku planujemy wykreślić ze stowarzyszenia tych, którzy mają zaległości. Idealną i docelową sytuacją będzie oparcie tworzonych struktur w 100% na płacących osobach. Dodajmy, że statut dopuszcza maksymalnie trzy miesiące opóźnień we wpłatach.

FINANSE

Był to najmocniejszy kwartał pod względem finansowym w historii WR. Przez trzy miesiące na nasze konto wpłynęło 97.940 zł. Królował wrzesień, kiedy przelaliście 34.673 zł. To drugi najlepszy miesiąc, gdzie do rekordowego lutego zabrakło tylko 907 zł. W sierpniu uzbieraliśmy 31.202 zł, zaś w lipcu 32.065 zł. 

Przed nami jesienno – zimowe trzy miesiące.  Podczas nich nie zabraknie nam pracy, bowiem będziemy wspólnie decydować na co wydać zgromadzone środki. Tych w październiku będzie już ponad 150.000 zł. Liczymy też, że będziemy mieli okazję się  z częścią z Was się spotkać w realu, czy też za pośrednictwem Social Mediów. Z pewnością do komunikacji wykorzystamy naszą sondę. Zatem Stay Tuned – Bądźcie Czujni!

Wy wspieracie, Wy budujecie i to Wy decydujecie

Podsumowanie przygotował w imieniu WR
Mariusz Martowicz

%d bloggers like this: