W miniony poniedziałek, 24 czerwca 2024 r. o godzinie 17:00 rozpoczęło się Walne Zebranie Członków, które odbyło się tradycyjnie w jednym z chorzowskich hoteli.
Ze względu na brak wymaganej w pierwszym terminie zebrania, niezbędnej liczby członków stowarzyszenia Prezes Zarządu Bartosz Horodecki zarządził drugie spotkanie, które rozpoczęło się 30 minut później – dokładnie o godzinie 17:30.
W pierwszej części nastąpił wybór przewodniczącego obrad, którym został Bartosz Horodecki oraz protokolanta w osobie Marcina Malcher. Po przyjęciu porządku obrad Zarząd przedstawił obecną sytuację Stowarzyszenia. Członkowie jednogłośnie przyjęli sprawozdanie finansowe za rok 2023 obejmujące bilans, rachunek zysków i strat.
Po zakończeniu tej części na mównicę wkroczył Mateusz Michalik szczegółowo rozliczając dofinansowanie Wielkiego Ruchu, które w kwocie 100 000zł otrzymało Centrum Szkolenia na początku tego roku kalendarzowego, oraz omawiając program dodatkowych zajęć z zakresu motoryki, dietetyki oraz mentalu.
W ostatniej części głos zabrali obecni na Walnym Zebraniu władze Klubu K.S. Ruch Chorzów w osobach prezesa Seweryna Siemianowskiego, dyrektora sportowego Tomasza Foszmańczyka oraz prokurenta klubu Adama Krawca. Merytoryczna dyskusja na temat sytuacji obecnej, przeszłości klubu oraz jego przyszłości była możliwa dzięki pytaniom zebranych Członków WR oraz szczegółowym odpowiedziom zebranych gości.
Nie zabrakło również ciekawych pomysłów, które mają zostać poddane dyskusji i ankiecie wśród członków WR.
Zebranie Członków trwało ok 3,5h. Wszystkim obecnym dziękujemy – Wasza liczna obecność pokazuje, że WR stale się rozrasta i zawsze możemy liczyć na wsparcie z Waszej strony.
Serdecznie zapraszamy każdego z członków do wzięcia udziału w następnych Walnych Zgromadzeniach.
%d bloggers like this: