Dnia 30 września 2021 roku w Hotelu Arsenal Chorzów odbyło się walne zebranie członków stowarzyszenia. Rozpoczęło się o godzinie 18.30 zgodnie z zasadami przedstawionymi w zaproszeniu wysłanym członkom za pomocą maili. Dokonano wyboru przewodniczącego zgromadzenia jak i protokolanta.

Głównym tematem było przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2020, które zostało jednogłośnie przyjęte przez walne zgromadzenie. Następnie zarząd przedstawił działania w roku 2021 oraz plany na następne miesiące. Z racji braku wolnych wniosków zgromadzenie zostało zamknięte. Odbyło się jednak jeszcze wiele nieoficjalnych rozmów z członkami po zakończeniu.

Dziękujemy wszystkim przybyłym i oby następnym razem było nas jeszcze więcej.

%d bloggers like this: