W piątek 30 września o godzinie 18:00 rozpoczęło się Walne Zebranie Członków, które odbyło się w jednym z chorzowskich hoteli. Ze względu na brak wymaganej w pierwszym terminie zebrania, niezbędnej liczby członków stowarzyszenia Prezes Zarządu zarządził drugie spotkanie, które rozpoczęło się o godzinie 18:30.
W pierwszej części nastąpił wybór przewodniczącego obrad oraz protokolanta. Po przyjęciu porządku obrad Zarząd przedstawił obecną sytuację Stowarzyszenia. Członkowie przyjęli sprawozdanie finansowe za rok 2021 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat.
W dalszej części zebrania nastąpiła zapowiadana od pewnego czasu zmiana pokoleniowa. Dokonaliśmy korekty miejsc w strukturach WR. Marcin Malcher został nowym Wiceprezesem Stowarzyszenia, a Grzegorz Joszko zajął miejsce w Komisji Rewizyjnej.
W ostatniej części odbyły się długie dyskusje, których wnioski i naprawdę ciekawe pomysły już wkrótce ujrzą światło dzienne. Jedna z najciekawszych idei to dedykowane spotkanie członków WR z zarządem Ruchu Chorzów.
W sumie Zebranie Członków trwało ok 3h. Wszystkim obecnym dziękujemy. Wasza liczna obecność pokazuje, że WR rośnie w siłę i zawsze możemy liczyć na wsparcie z Waszej strony.
%d bloggers like this: