W miniony piątek, 30 czerwca 2023 r. o godzinie 18:00 rozpoczęło się Walne Zebranie Członków, które odbyło się w jednym z chorzowskich hoteli.
Ze względu na brak wymaganej w pierwszym terminie zebrania, niezbędnej liczby członków stowarzyszenia Prezes Zarządu zarządził drugie spotkanie, które rozpoczęło się o godzinie 18:30.
W pierwszej części nastąpił wybór przewodniczącego obrad oraz protokolanta. Po przyjęciu porządku obrad Zarząd przedstawił obecną sytuację Stowarzyszenia. Członkowie jednogłośnie przyjęli sprawozdanie finansowe za rok 2022 obejmujące bilans, rachunek zysków i strat. W ostatniej części odbyły się długie, merytoryczne dyskusje na temat obecnych, przeszłych jak i przyszłych działań WR, a także klubu, jego historii i budowy stadionu. Dzięki obecności takich osób jak Andrzej Godoj i Damian Sifczyk sporą część czasu poświęciliśmy rozmowie nt. historii, posiadanych dokumentów i artefaktów związanych z Ruchem Chorzów oraz ich odpowiedniego wykorzystania w przyszłości. Wyjaśnione zostały wszelkie wątpliwości nt. niektórych wydarzeń w klubie, które budziły znaki zapytania. Nie zabrakło również ciekawych pomysłów, które mają zostać poddane dyskusji i ankiecie wśród członków WR.
W sumie Zebranie Członków trwało ok 3h. Wszystkim obecnym dziękujemy – Wasza liczna obecność pokazuje, że WR stale się rozrasta i zawsze możemy liczyć na wsparcie z Waszej strony.
Serdecznie zapraszamy każdego z członków do wzięcia udziału w następnych Walnych Zgromadzeniach.
%d bloggers like this: