W minioną sobotę, 23 września 2023 r. o godzinie 10:00 rozpoczęło się Walne Zebranie Członków. Było to Zebranie inne od poprzednich – bowiem, wspólnie wybieraliśmy skład Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję. Spotkanie tradycyjnie odbyło się w jednym z chorzowskich hoteli.
Ze względu na brak wymaganej w pierwszym terminie zebrania, niezbędnej liczby członków stowarzyszenia Prezes Zarządu zarządził drugie spotkanie, które rozpoczęło się o godzinie 10:30.

W pierwszej części nastąpił wybór przewodniczącego obrad oraz protokolanta. Po przyjęciu porządku obrad Zarząd przedstawił zebranym członkom obecną sytuację Stowarzyszenia, a następnie przedstawił i zgłosił kandydatów w wyborach do Komisji Rewizyjnej oraz Zarządu.
Do wyborach do Zarządu, które odbyły się w pierwszej kolejności, swoją kandydaturę zgłosił dotychczasowy Prezes Stowarzyszenia Bartosz Horodecki oraz wiceprezes Marcin Malcher. Głosami członków, które rozłożyły się dokładnie po 50% na każdego z kandydatów, Bartosz Horodecki i Marcin Malcher zostali wybrani na członków Zarządu Stowarzyszenia na kolejną kadencję.
Następnie przewodniczący poinformował o rezygnacji z zasiadania w Komisji Rewizyjnej Mariusza Markowicza. Swoje kandydatury zgłosili i zaprezentowali: Grzegorz Joszko, Jacek Hericht, Rafał Wowra, oraz Marcin Szczygieł. Głosami członków zebranych na Walnym Zebraniu, wszyscy znaleźli miejsce w Komisji Rewizyjnej.
Kolejnym punktem było omówienie, rozpatrzenie oraz głosowanie nad wnioskiem zgłoszonym Prezesowi Bartoszowi Horodeckiemu, w sprawie skrócenia kadencji Zarządu z 3 (obecny stan) do dwóch lat. Po dłuższej dyskusji podczas której przedstawiono argumenty „za” i „przeciw” przystąpiono do głosowania. Zarząd wstrzymał się od głosowania nad wnioskiem, by nie wywierać wpływu na zgromadzonych. Większością głosów wniosek został odrzucony.
Sympatycznym akcentem podczas Walnego Zebrania okazało się losowanie wygranej osoby w konkursie, który WR ogłosiło kilka dni wcześniej. Wygrana osoba poleci razem z kierownikiem drużyny Andrzejem Urbańczykiem na wizytację obiektu w Turcji, w którym Niebiescy będą się przygotowywali zimą do rundy wiosennej. W obecności świadków zgromadzonych na sali, Zarząd Stowarzyszenia zadzwonił do szczęśliwca, który jednak kilka dni później musiał zrezygnować z powodów osobistych.

W ostatniej części odbyły się długie, merytoryczne dyskusje na temat obecnych, przeszłych jak i przyszłych działań WR, a także klubu.

W sumie Zebranie Członków trwało ok 2,5h. Wszystkim obecnym dziękujemy

Serdecznie zapraszamy każdego z członków do wzięcia udziału w następnych Walnych Zgromadzeniach.

%d bloggers like this: