W piątek 31 maja odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wielki Ruch.

Przebieg obrad został zrealizowany zgodnie z przesłanym wcześniej do członków stowarzyszenia harmonogramem. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania podjęto jednogłośnie, podobnie było w przypadku podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu WR za rok 2018r.

Ponadto podjęto uchwałę:

  • o zmianie statutu stowarzyszenia przy 1 głosie przeciw i 1 wstrzymującym się,
  • o nadaniu członka honorowego stowarzyszenia Wojciechowi Grzybowi przy 1 głosie wstrzymującym się,
  • o współpracy pomiędzy stowarzyszeniem a UKS Ruch Chorzów, przy 1 głosie sprzeciwu.

Ostatnia podjęta przez członków uchwała wywołała największą dyskusję. Uchwałę tę podjętą bez sprzeciwu członkowie WR upoważnili zarząd stowarzyszenia do poczynienia starań w kierunku utworzenia drużyny piłkarskiej w B klasie, przy spełnieniu określonych warunków (m.in. ewentualna upadłość obecnej spółki).

Zarząd przedstawił plan na 2019 rok, w którym znalazło się m.in uruchomienie pakietu biznesowego, przygotowanie obchodów 100-lecia klubu, a także opracowanie podręcznika korzystania z karty WR cashback.

W wolnych wnioskach przedstawiciele WR opowiedzieli o bieżącej sytuacji klubu i o toczących się rozmowach w sprawie przyszłości Ruchu Chorzów. W sumie zebranie trwało 3h. Odnotowaliśmy ponadto trzykrotnie większą frekwencję niż podczas ostatniego walnego, wszystkim naszym członkom dziękujemy za obecność.


W imieniu Zarządu WR: Bartosz Horodecki oraz Grzegorz Joszko.

%d bloggers like this: