W dniu wczorajszym o godzinie 18:00 przy ul. Chrobrego 13 w Chorzowie, odbyło się wcześniej zapowiadane Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Wielki Ruch”. Podczas Walnego Zebrania obecni Członkowie jednogłośnie wybrali do Zarządu Stowarzyszenia Grzegorza Joszko, znanego szerszej publiczności jako autor wydanej w styczniu książki „Niebieskie Majstry”, prywatnie fana Ruchu.
Mimo wcześniejszych zapowiedzi do Zarządu Stowarzyszenia nie wszedł Szymon Michałek, który wycofał swoją kandydaturę.

Obecny skład Zarządu Stowarzyszenia „Wielki Ruch” prezentuje się następująco:
Wojciech Grzyb
Grzegorz Joszko
Bartosz Horodecki

Na najbliższym posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia zostanie wybrany nowy Prezes Stowarzyszenia.

Po zamknięciu Zebrania obecni Członkowie Stowarzyszenia przeprowadzili rozmowę omawiającą obecna sytuację Stowarzyszenia oraz samego Klubu wspólnie wyznaczając kolejne kroki i działania Stowarzyszenia.

Głęboko wierzymy, że Grzegorz Joszko, jako nowy Członek Zarządu WR, tchnie nowego ducha w nasze działania i swoją osobą przyczyni się do budowania Wielkiego Ruchu.

Grzegorzu, powodzenia!

%d bloggers like this: