W siedzibie Stowarzyszenia Wielki Ruch przy ul. Chrobrego 13 w Chorzowie, w czwartek 28.06 odbyło się Walne Zebranie Członków, podczas którego zostało zatwierdzone sprawozdanie finansowe za rok 2017, oraz podjęto uchwałę o wpisie Stowarzyszenia do rejestru przedsiębiorstw. Zarząd Wielkiego Ruchu przedstawił również plan działań na rok 2018 oraz bieżącą sytuację Stowarzyszenia, która przy wspólnej debacie z obecnymi na zebraniu Członkami została szczegółowo omówiona.

Kilka słów do przekazania ma prezes Stowarzyszenia, Piotr Jarzębak:

Za nami Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które w całym Stowarzyszeniu jest najważniejszym głosem oraz podsumowaniem naszych dotychczasowych działań. Cieszymy się, że nasze działania spotkały się ze zrozumieniem i akceptacją Członków Stowarzyszenia. Jednak najbardziej cieszy nas zatwierdzenie uchwały o wpisie WR do rejestru przedsiębiorstw, które w konsekwencji daje Stowarzyszeniu nowe możliwości w rozmowach ze sponsorami, oraz ciekawymi projektami, które teraz będziemy mogli wcielić w życie. Jesteśmy na początku naszej drogi i głęboko wierzę, że nasze Stowarzyszenie będzie nabierało coraz większych rozmiarów i wspólnie uda nam się zbudować Wielki Ruch.

%d bloggers like this: