Szkoła Podstawowa nr 15 im. Konstantego Wolnego w Chorzowie
i Okręg Śląsko – Dąbrowski Polskiego Związku Filatelistów ogłasza XI Wojewódzki Konkurs Plastyczny na projekt znaczka pt. „ROZWÓJ SPORTU NA GÓRNYM ŚLĄSKU” Honorowy Patronat nad konkursem objął KLUB SPORTOWY RUCH CHORZÓW oraz Biuro Filatelistyki Poczty Polskiej S.A.

Konkurs jest zorganizowany z okazji 100-lecia Klubu Sportowego RUCH Chorzów, a proponowane tematy na prace artystyczne to:
 Śląscy sportowcy i ich osiągnięcia.
 Obiekty sportowe na Górnym Śląsku.
 Wkład Klubów Sportowych w utrzymanie Polskości na terenie Górnego Śląska na początku XX wieku.

Poniżej przedstawiamy regulamin konkursu:

  1. Ogłoszenie konkursu w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz średnich województwa śląskiego 11.03.2020r.
  2. Prace mogą być wykonane dowolną techniką na papierze w formacie A-4.
  3. Projekt znaczka powinien zawierać napis POLSKA oraz nominał znaczka (cenę).
  4. Praca nie może zawierać symboli zastrzeżonych prawnie.
  5. Prace będą oceniane przez: plastyka, przedstawiciela poczty oraz przedstawiciela filatelistyki.
  6. Prace będą oceniane w czterech grupach wiekowych – zgodnych z typem placówek/szkół i etapami edukacji.
  7. Praca na odwrocie powinna być podpisana: tytuł pracy oraz wypisane drukowanymi literami: imię, nazwisko uczestnika, szkołę/placówkę z adresem i klasą/wiekiem uczestnika, nazwisko i imię opiekuna.
  8. Każdy uczestnik wraz z jego rodzicem lub opiekunem prawnym do pracy dołączają zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na bezpłatne wykorzystanie pracy konkursowej przez organizatora, Pocztę Polską i Polski Związek Filatelistów w celach wydawniczych i marketingowych związanych z konkursem.
  9. Dodatkowych informacji udziela p. Jadwiga Pieczyńska pod tel. służ. 032 -249 83 99 lub 606153604

Prace należy dostarczyć w terminie do 24 kwietnia br. do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 15 im. Konstantego Wolnego w Chorzowie ul. 3 Maja 78

Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia!

%d bloggers like this: