Pakiet Legendarny
Deklarowana składka


  • logo na stronie WR
  • hiperlink do www
  • krótka informacja po rozwinięciu o firmie
  • możliwość posługiwania się tytułem Partnera Niebieskiego (specjalna grafika od WR)
  • zamieszczanie logo na materiałach reklamowych WR
  • bezpośrednia informacja o planowanych akcjach promocyjnych i biznesowych
  • promocja podczas imprez WR