Prezentujemy znak, jakim Ruch Chorzów będzie się posługiwać w roku 100-lecia.

Do stworzenia jubileuszowego herbu Ruch Chorzów oraz Stowarzyszenie Wielki Ruch zaangażowali Jakuba Malickiego, grafika i projektanta, specjalisty w tworzeniu grafik sportowych, w tym klubowych herbów.

Jubileusz 100-lecia jest wyjątkowym czasem w dziejach Klubu. Pozwala spojrzeć z dystansu na jego historię, wspomnieć największe osiągnięcia oraz wybitnych zawodników. Tradycja nakazuje, by obchodom jubileuszu towarzyszył znak graficzny, składający się z herbu klubu lub charakterystycznego dlań symbolu oraz treści jubileuszowej.

Herb na 100-lecie nawiązuje do tej tradycji. Pod tarczą dodano ozdobną treść jubileuszową, odnoszącą się do skrzydeł górnośląskiego Adlera. Wkomponowanie złotej gwiazdy w otok herbu ma za zadanie podkreślić wyjątkowe osiągnięcia Ruchu w skali piłkarskiej historii Polski. Autor użył złotej kolorystyki, podkreślającej dostojność jubileuszu. Nieprzypadkowa jest również typografia. Użyty font Futura został zaprojektowany na początku lat 20-tych XX wieku, a więc jest rówieśnikiem Klubu.

%d bloggers like this: