Liczby WR

Rok Liczba członków Przychody Wydatki
2018 – start 312 39.952,25 zł 23.540,33 zł
2019 1.100 136.925,79 zł 113.851,69 zł
2020 1.259 164.434,63 zł 143.140,93 zł
2021 1.669 332.119,64 zł 331.166,42 zł
2022

1422
Liczba przyjętych Członków WR
87377.43
w PLN, stan konta na dzień 03.01.2022
565828,56
PLN, kwota przekazana na Klub