Liczby WR

Rok Liczba członków Przychody Wydatki
2018 – start 312 39.952,25 zł 23.540,33 zł
2019 1.100 136.925,79 zł 113.851,69 zł
2020 1.259 164.434,63 zł 143.140,93 zł
2021

1412
Liczba przyjętych Członków WR
133147.45
w PLN, stan konta na dzień 01.06.2021
226413.05
PLN, kwota przekazana na Klub