Liczby WR

Rok Liczba członków Przychody Wydatki
2018 – start 312 39.952,25 zł 23.540,33 zł
2019 1.100 136.925,79 zł 113.851,69 zł
2020 1.259 164.434,63 zł 143.140,93 zł
2021 1.669 332.119,64 zł 331.166,42 zł
2022 1.736 367.516,39 zł 232.166 zł

1845
Liczba przyjętych Członków WR
154875.40
w PLN, stan konta na dzień 09.03.2023
826207.15
PLN, kwota przekazana na Klub