Liczby WR

Rok Liczba członków Przychody Wydatki
2018 – start 312 39.952,25 zł 23.540,33 zł
2019 1.100 136.925,79 zł 113.851,69 zł
2020 1.259 164.434,63 zł 143.140,93 zł
2021

1327
Liczba przyjętych Członków WR
77474.64
w PLN, stan konta na dzień 17.02.2021
198313.05
PLN, kwota przekazana na Klub