STOWARZYSZENIE KIBICÓW RUCHU CHORZÓW

WIELKI RUCH

WR POPIERA SZYMONA MICHAŁKA!

Zmieniają się czasy, zmienia się rzeczywistość, zmienia się również nasze Stowarzyszenie. Kiedy......

2114
Liczba przyjętych Członków WR
255457.44
w PLN, stan konta na dzień 08.05.2024
1065707.15
PLN, kwota przekazana na Klub