STOWARZYSZENIE KIBICÓW RUCHU CHORZÓW

WIELKI RUCH

WR POPIERA SZYMONA MICHAŁKA!

Zmieniają się czasy, zmienia się rzeczywistość, zmienia się również nasze Stowarzyszenie. Kiedy......

2094
Liczba przyjętych Członków WR
210237.64
w PLN, stan konta na dzień 14.03.2024
1047207.15
PLN, kwota przekazana na Klub