Pakiet Mistrzowski
Deklarowana składka


  • logo na stronie WR
  • informacja w Social Mediach
  • możliwość posługiwania się tytułem Partnera Błękitnego (specjalna grafika od WR)