Po kilku latach przerwy została reaktywowana akcja Niebieski Opiekun.
Aby otrzymać dofinansowanie należy wysłać podpisany wniosek i klauzulę informacyjną.
Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem akcji.

Regulamin Akcji Niebieski Opiekun v.01

§1 Postanowienia ogólne

 1. Akcja Niebieski Opiekun określa zasady, warunki, kryteria oraz wysokość dofinansowania na zakup karnetu na domowe mecze Ruchu Chorzów w sezonie 2023/2024.
 2. Organizatorem akcji są: Ruch Chorzów SA., Stowarzyszenie Kibiców Cicha 6, Stowarzyszenie Kibiców Wielki Ruch.
 3. Rozpoczęcie akcji: 18.06 do 16.07 lub do wyczerpania środków dofinansowania karnetów.
 4. Akcja nie dotyczy zwrotów za zakupiony wcześniej karnet na sezon 2023/2024.

§2 Warunki

 1. Dofinansowanie dotyczy wyłącznie dla rodzin z minimum 2 dzieci (1+2, 2+2, 1+3, 2+3, 1+4, 2+4 itd.).
 2. Dofinansowanie na karnety dotyczy wyłącznie sektorów O-P-R-S stadionu w Gliwicach.
 3. Dofinansowanie przysługuje wyłącznie wtedy, jeśli kupuje się minimum jeden karnet dla dorosłego i dla minimum 2 dzieci w wieku od 0-14 roku życia.
 4. Dofinansowanie nie łączy się z innymi obniżkami przysługującymi na karnety np. członkostwo w Stowarzyszeniu Wielki Ruch, piłkarze Centrum Szkolenia Ruchu Chorzów itp.
 5. Aby otrzymać dofinansowanie należy złożyć podpisany wniosek wraz z klauzulą informacyjną w formie mailowej na adres: biuro@wielkiruch.pl w tytule maila należy wpisać „wniosek”.
 6. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 50% wartości karnetu.
 7. Decyduje kolejność wpływu wniosku.
 8. Zamówienie i odbiór karnetu następuje zgodnie z procedurami sprzedaży Ruchu Chorzów.
 9. Nie ma możliwości przekazania finansowania na osobą niezgłoszoną we wniosku.

§3 Realizacja

 1. Na rozpatrzenie wniosku jest 7 dni roboczych.
 2. Każdy wnioskujący otrzymuje odpowiedz dotyczącą spełnienia bądź niespełnienia warunków przyznania dofinansowania. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dofinansowania.
 3. Organizatorzy współfinansują zakup karnetu poprzez rozliczenie z Ruchem Chorzów.
 4. Kupujący karnet zniżkę otrzymuje automatycznie podczas zakupu, fizycznie nie otrzymuje gotówki do ręki.

§4 Postanowienia końcowe

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie zmianę regulaminu lub jego anulowanie bez podania przyczyny.
 2. Wzór wniosku o dofinansowanie znajduje się w załączniku nr 1.
 3. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się w załączniku nr 2.
%d bloggers like this: